Günümüz dünyasında ağır sanayi tesislerinin (petro kimya tesisleri, petrol rafinerileri, ham petrol pompa istasyonları, doğal gaz pompa istasyonları, termik santraller, hidroelektrik santraller, doğal gaz çevrim santralleri, akaryakıt dolum tesisleri) gelişmesi ve otomasyon sistemine geçmesi sebebiyle standart enstrüman kabloları bu tür tesislerin ihtiyaçlarına cevap verememektedir.

Bu nedenledir ki bu tür tesislerde ve ağır sanayi işletmelerinde endüstriyel amaçlı enstrüman kablolarının kullanımı zorunluluk haline gelmiştir.

 

Menü