Kabloların Ham Maddeleri ve Özellikleri Nelerdir?

Bir elektrik kablosunun özellikleri ve kullanım alanları o kablonun yapıldığı materyallere göre değişmektedir. Kablo hammaddeleri; kablonun su geçirmezliği, yangına dayanıklılığı, iletkenliği gibi birçok konuda önemli bir faktördür.

Kabloların Katmanları

Elektrik enerjisi, havai sistem veya yeraltı kabloları ile iletilebilir veya dağıtılabilir. Kablolar esas olarak gereksinime göre tasarlanmıştır. Kablolar genelde bütün bir kılıf ile bir arada tutulan, bir ya da daha fazla tek tek izole edilmiş elektrik iletkenlerinin bir birleşimidir. Kablolar esas olarak; iletken, yalıtkan, iç kılıf, zırh ve dış kılıftan meydana gelir.

Menü