Görüntü Kabloları

Data Kabloları

Haberleşme Kabloları

Kumanda Kabloları

Sinyal Kontrol Kabloları

Yangına Dayanıklı Kablolar

Silikon Kabloları

Enstrüman Kabloları

Zayıf Akım Kabloları

Zayıf akım kabloları, çoğunlukla bina içi uygulamalarında kullanılmaktadır. Binanın; ses, görüntü, telefon, veri, alarm, CCTV ve güvenlik gibi sistemlerinde zayıf akım kabloları kullanılır. Kablo gruplamalarında alçak gerilim kabloları, zayıf akım kabloları grubunu da içine almaktadır.

 Zayıf Akım Kablolarında Seçim Kriterleri

Kullanım alanlarına göre, zayıf akım kabloları bazı özellikler taşır. Ortamdaki yağ, kimyasal ve de nem gibi unsurlara göre ise, kablolar çeşitli koruyucu özellikler içerebilmektedir. Eğer iletilecek sinyali etkileyecek başka bir sinyal daha ortamda mevcut ise, ekranlama gerekebilir.

Ekranlama türleri, sinyal özelliklerine ve ortama bağlı olarak yetkin kişiler tarafından belirlenmektedir. Ekranlamanın kalitesi için, örgü kapama oranlarına dikkat edilmesi de önemli bir husustur.

 Zayıf Akım Kablo Çeşitleri  

 Kontrol Kabloları

Haberleşme sektörü, elektronik devreler, ölçü aletleri, makine tasarımları, bilgisayar sistemleri, ses sistemleri gibi alanlarda uygulanır. Zayıf akım kabloları grubunda yer alan, kontrol kabloları; esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilir.

Kontrol kablolarının, ekranlı ya da ekransız tipleri vardır ve de bina içinde rahatlıkla kullanılırlar.

Yangına Dayanıklı Kablolar

300/500 V çalışma gerilimlerine sahip bu kablolar, insanların yoğun bulunduğu veya değerli eşyaların olduğu yerlerde uygulanır. Yangın alarm sistemlerinin, yangın sırasında çalışması gerekli olan cihazların kontrolü ve acil aydınlatma takibinde kullanılabilir. Ayrıca tahliye için gerekli cihazların, donanımların çalışması ve fonksiyonunu belirli süre sürdürmesi gereken sistemlerde kullanılırlar.

Yangına dayanıklı kablolar, temelde; yangın sırasında insan sağlığını korumak, iletimi kusursuz devam ettirmek için kullanılmaktadır.

Koaksiyel Kablolar

Bina içi ve bina dışı havai hat şebekeleri, yer altı tipleri, zırhlı tipleri vardır. Ayrıca, askeri standartlarda üretilen tipleri de mevcuttur. Koaksiyel kablolar, kapalı devre TV sistemleri ile birçok stüdyo uygulamalarında; görüntü sinyallerinin iletiminde kullanılır.

Bileşik ve CCTV Kablolar

Kapalı devre kamera uygulamalarında; görüntü, ses, güç, alarm, referans sinyallerinin eş zamanlı iletimi için dizayn edilmiştir. Talebe göre, dış kılıfın; PVC, PE ve HFFR malzemeler ile üretilmiş seçenekleri de temin edilmektedir.

BUS Kablolar

BUS Kablolar, çok yüksek hızlarda veri iletiminde kullanılan zayıf akım kabloları türüdür. Tüm makinelerin, bir tek BUS kablo hattıyla bağlı olmasından ötürü; kurulumu kolay ve maliyeti düşüktür. Oldukça hızlı veri alışverişi sağlayabilmektedir. Bu tip kablolar, dahili ve de sabit uygulamalar için geliştirilmiştir.

BUS kablolar, özellikle; otomasyon sistemlerinin birbirleri ile haberleşmesi ve de daha hızlı veri iletimi için tercih edilmektedir.

Dahili Telefonlar ve Yangın Alarm Kabloları

TS 2814 standardına uygun olarak üretilir. Bina içindeki sabit tesisatlarda santral ve de abone dağıtım kablosu olarak kullanılırlar. HFFR, PVC dış kılıflı tipleri; tavlı, kalaylı iç iletkene sahip tipleri ile ekranlı, ekransız tipleri mevcuttur.

Enerji ve Tesisat Kabloları

300 V düzeyinden, 1kV’a kadar çalışma gerilimlerine sahiptir. Kapalı, kuru mekanlarda; dağıtım dolap ve panolarında, sabit tesislerde ve sıva altında veya üzerinde kullanılırlar. Bu tip kablolar, ani ve kısa süreli çalışma sıcaklığı artışlarına; oldukça dayanıklıdır.

Enstrumantasyon Kabloları

Fabrikalar, rafineriler, enerji santralleri, doğal gaz tesisleri, endüstriyel tesisler; bu kabloların temel uygulama alanlarını oluşturmaktadır. Enstrumantasyon kablolar, özellikle; ölçüm ve kontrol teknolojisi içerisinde kullanılırlar.

Gemi Yat Kabloları

Gemi panolarında, tüm deniz araçlarında; kapalı, korumalı alanlar içerisinde kullanıma uygundur.

Ses ve Görüntü Kabloları

Bu kablolar ise; profesyonel stüdyolar, sahne uygulamaları, TV ve radyolar, konferans salonları gibi alanlarda kullanılır. Ses ve görüntü düzeneklerinde yüksek esneklik ile, hassas ses ve görüntü iletimi için tercih edilmektedir.

Menü