Kablolar

Enerji Kablolarının Renkleri Neyi İfade Etmektedir?

Enerji kablolarının renkleri genellikle belirli bir standartlaştırılmış değildir. Ancak, bazı ülkeler veya endüstriler belirli renk kodları kullanabilir. Bu kodlar, kabloların işlevini veya özelliklerini belirtmek için tasarlanmıştır.

 1. Siyah (Black): Genellikle ana güç iletkenlerinde kullanılır.
 2. Kırmızı (Red): Özel hatlar, sıcak iletkenler veya tehlike işaretleri için kullanılabilir.
 3. Mavi (Blue): Soğuk su iletkenlerinde kullanılabilir.
 4. Beyaz (White): Nötr iletkenlerde kullanılır, genellikle gerilim taşımaz.
 5. Yeşil veya Yeşil-Sarı (Green or Green-Yellow): Topraklama iletkenleri için kullanılır. Tehlike belirtebilir.
 6. Sarı (Yellow): Özellikle özel durumlar veya uygulamalar için kullanılabilir.

Ancak, bu renkler ülkeye ve endüstriye göre değişiklik gösterebilir. Elektrik kablolarının renk kodları genellikle yerel elektrik kuralları ve standartlarına uygun olarak belirlenir. Bu nedenle, belirli bir proje veya uygulamada kullanılacak kablo renkleri hakkında bilgi edinirken, yerel standartlara danışmak önemlidir.

DC( Doğru Akım) Kabloları Renkleri Nelerdir?

sistemlerine kıyasla DC sistemlerde daha az çeşitlilik bulunur. Ancak, yaygın olarak kullanılan bir uygulama vardır:

 1. Kırmızı: Pozitif (+) kutup için kullanılabilir.
 2. Siyah: Negatif (-) kutup için kullanılabilir.

Bu renkler genellikle DC sistemlerde pozitif ve negatif kutupları ayırt etmek için kullanılır.

AC kablo renkleri nelerdir?

Alternatif akım (AC) elektrik sistemlerinde kullanılan kabloların renkleri, genellikle standartlaştırılmıştır ve belirli işlevleri belirtmek için tasarlanmıştır.

 1. Kırmızı (Red): Genellikle faz iletkenlerinde kullanılır.
 2. Siyah (Black): Genellikle faz iletkenlerinde kullanılır.
 3. Mavi (Blue): Genellikle nötr iletkenlerde kullanılır. Bu iletken genellikle gerilim taşımaz.
 4. Beyaz (White): Genellikle nötr iletkenlerde kullanılır. Bu iletken genellikle gerilim taşımaz.
 5. Sarı (Yellow) veya Yeşil-Sarı (Green-Yellow): Genellikle topraklama iletkenlerinde kullanılır. Tehlike belirtebilir.

Bu renkler, tipik bir AC elektrik sisteminde kullanılan yaygın renklerdir. Ancak, belirli bir proje veya uygulamada farklı renklerin kullanılması mümkündür. Özellikle büyük ölçekli tesislerde veya belirli endüstriyel standartlara göre, farklı renklerin veya renk kombinasyonlarının kullanılması yaygın olabilir. Bu nedenle, belirli bir uygulama için kullanılacak kablo renklerini belirlerken, ilgili standartlara veya projenin spesifikasyonlarına uygun hareket etmek önemlidir.

3 Faz kablo renkleri nelerdir?

Üç fazlı elektrik sistemlerinde, kabloların renkleri genellikle belirli bir standarta göre belirlenir. Ancak, bu standartlar ülkeden ülkeye ve endüstriye göre değişebilir. Tipik olarak kullanılan bir renk kodu şeması aşağıdaki gibidir:

 • L1 (Faz 1): Genellikle kırmızı veya sarı renkte olabilir.
 • L2 (Faz 2): Genellikle mavi renkte olabilir.
 • L3 (Faz 3): Genellikle beyaz veya siyah renkte olabilir.
 • N (Nötr): Genellikle siyah, beyaz veya mavi renkte olabilir.
 • PE (Koruyucu Topraklama): Genellikle yeşil-sarı çizgilidir veya tamamen yeşil-sarı renkte olabilir.

12 volt kablo renkleri nelerdir?


12 volt elektrik sistemlerinde kullanılan kabloların renkleri, genellikle standartlarla belirlenmemiştir. Ancak, genellikle aşağıdaki gibi renkler kullanılabilir:

 1. Kırmızı: Pozitif (+) kutup için kullanılabilir.
 2. Siyah: Negatif (-) kutup için kullanılabilir.

Bu renkler, 12 volt DC (doğru akım) sistemlerinde yaygın olarak kullanılan standart renklerdir.